Zambian Carnivore Programme

BEHOUD VAN GROTE CARNIVOREN EN DE ECOSYSTEMEN WAARIN ZE VERBLIJVEN, WETENSCHAP, ACTIE EN LOKAAL LEIDERSCHAP

Het ZCP

Het Zambian Carnivore Programme (ZCP) ondersteunt en beschermt alle grote carnivoren in Zambia. Ook is het opleiden en begeleiden van de lokale bevolking van groot belang. Door scholing van de lokale bevolking proberen ze iedereen er bewust van te maken hoe belangrijk de dieren zijn voor Zambia.

Vreugdenhil Bulbs & Plants ondersteund dit project van het Wereld Natuur Fonds door een gedeelte van de omzet van African Breeze hieraan te doneren. Vreugdenhil Bulbs & Plants heeft een goede connectie met Zambia omdat er een intensieve samenwerking met een kwekerij in Zambia is. Hierin telen zij Amaryllis bollen voor het najaar.

Wat doet het ZCP?

Het Zambian Carnivore Programme bestaat onder andere uit onderzoek en monitoren van het gedrag, maar vooral het beschermen van de grote carnivoren staat voorop. Door alle ontwikkelingen raken veel diersoorten hun leefgebied kwijt. Zo kwam de Afrikaanse wilde hond vroeger in heel Afrika voor, maar leeft hij nu alleen nog in enkele verspreid liggende gebieden. Stroperij vormt een grote bedreiging. Zo was de leeuw in sommige gebieden zoals in West-Zambia bijna uitgestorven. Mede dankzij het Zambian Carnivore Programme is de leeuw weer terug. Maar bescherming en anti-stroperij brigades blijven keihard nodig, nu wildlife crime zo explosief groeit.

Door het project te ondersteunen hopen wij als Vreugdenhil ons steentje bij te kunnen dragen aan een betere leefomgeving voor de dieren in Zambia.

Ook doneren aan het Zambian Carnivore Programme?
Lees hier meer!